ผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจ

ต้นกล้าและเมล็ดข้าวสาลี

น้ำผักผลไม้สกัดเย็น

ต้นกล้าข้าวสาลีออร์กานิคสกัดเย็น

ขมิ้นสดสกัดเย็น

เครื่องดื่มผสมน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิล

เครื่องดื่มผสมผงถ่านชาโคล